Ga naar de inhoud

Ambrosia’s Table

Nieuwe Media

Europa, België, Gent

Ambrosia’s tafel is een educatieve organisatie voor sociale kunst en cultureel erfgoed die structurele subsidie ontvangt van de Vlaamse overheid. Het werkt specifiek aan multimediale geletterdheid en kennis. Ambrosia’s Table wil mensen stimuleren om zich bewuster te worden van media en media te gebruiken om met elkaar in dialoog te gaan. Om dit te bereiken werkt Ambrosia op drie niveaus:
– In wijken via gemeenschapstelevisie
– In onderwijsinstellingen, rond toegang tot meerdere geletterdheden en meerdere intelligentievormen
– Op het niveau van het internationaal delen van kennis en expertise, via het platform voor mediawijsheid

Ambrosia’s Table werd in 2005 opgericht door televisiejournalist Paul Bottelbergh en sociaal kunstenaar Ann Langelet. De naam is afgeleid van een gemeenschapstelevisieproject dat plaatsvond tijdens het Time Festival van 2005. Tijdens het festival vertelden en toonden 12 ex-bewoners van een bepaalde wijk de geschiedenis van dat gebied aan nieuw aangekomen bewoners in ruil voor een avondmaaltijd.

Ambrosia’s Table is in de eerste plaats een multimediale workshop waarin een unieke grassroots kunstpraktijk wordt ontwikkeld met, voor en door bewoners. De bewoners bouwen hun eigen perspectief, zowel op straatniveau als virtueel op het net. In de multimediaworkshop leidt Ambrosia jongeren en buurtbewoners op tot competente multimediaregisseurs. Ze kunnen hun eigen gemeenschapstelevisieprojecten opzetten in verschillende gebieden rond de stad Gent, waar Ambrosia is gevestigd. Ambrosia traint ook buurtverslaggevers om mediaproducten te maken waarin ze verslag doen van het leven in hun eigen straat. Ambrosia coacht ook bestaande gemeenschapstelevisie-initiatieven.


In al haar activiteiten werkt Ambrosia’s Table met kinderen, leerlingen en studenten van alle leeftijden en achtergronden rond het onderwerp media, talentontwikkeling en meervoudige intelligentie. Hiervoor heeft het een eigen methodiek ontwikkeld. Ambrosia’s Table maakt internationaal deel uit van de expertgroep in het Pestalozzi-programma (mediawijsheid en burgerschap) van de Raad van Europa en neemt deel aan het Europese netwerk voor mediageletterdheid, Euromeduc.

Meer informatie

http://www.ambrosiastafel.be