Ga naar inhoud

“Community Art-praktijken zijn allemaal verbonden door de overtuiging dat de kunsten essentieel zijn voor het menselijk leven en dat iedereen het recht moet hebben om te creëren. Omdat we geloven dat het creëren en uitdrukken van jezelf op een creatieve manier belangrijk is voor wie we zijn als menselijke wezens.”  

Eugene van Erven, voormalig ICAF-directeur

De internationale community art is een constellatie van inclusieve, participatieve kunstpraktijken, evenals een wereldwijde beweging van sociaal geëngageerde kunstenaars, organisaties, gemeenschappen en denkers die het hun dagelijkse taak maken om de afstanden tussen mensen, plaatsen en perspectieven te overbruggen.

Community art is het resultaat van zorgvuldige, wederkerige processen waarin professioneel opgeleide kunstenaars werken met zeer diverse en vaak gemarginaliseerde gemeenschappen. Het is zonder twijfel de meest inclusieve, diverse en participatieve kunstpraktijk die er is. Vanuit deze visie wordt de evoluerende relatie tussen ‘kunstenaars’ en ‘deelnemers’ in dit creatieve proces vaak als centraal in dit werk beschouwd. De kunst die uit deze relaties voortkomt, houdt zich direct bezig met de levens, contexten, ervaringen en werelden van de deelnemers. Het proces en de resultaten van community arts leiden vaak tot levensveranderende ervaringen voor alle betrokkenen, evenals tot buitengewone esthetisch ontworpen uitdrukkingen.

De kunstenaars die ervoor kiezen om dit werk te doen, zitten vaak kniediep in de spreekwoordelijke modder en proberen verbeelding en verbinding te brengen op plaatsen waar juist dit zeer schaars en broodnodig is.