Ga naar de inhoud

De ICAF 2023 Open Uitnodiging is nu live!

De ICAF 2023 Open Uitnodiging is nu live!

De ICAF 2023 Open Uitnodiging is nu live!

 

Beste community arts kunstenaars, denkers, beoefenaars en facilitators,

Het volgende ICAF vindt plaats van woensdag 29 maart tot en met zondag 2 april 2023. Via deze weg nodigen we je van harte uit om jouw voorstel in te sturen voor projecten, gesprekken, presentaties, inspirerende kunstenaars en organisaties waarvan jij vindt dat ze onderdeel zouden  moeten uitmaken van ons festivalprogramma van 2023!

Als onderdeel van deze uitnodiging hebben we een korte inspiratiebrief voor je geschreven waarin we je meenemen in ons denkproces richting ICAF 2023. We hopen je hiermee te inspireren om prachtige en krachtige voorstellen onze kant op te sturen die ons festival van ‘23 verrijken. Lees voordat je contact opneemt daarom de brief goed door. Voel je overigens niet beperkt om alleen te reageren met fysieke projecten en voorstellen, want we zijn ook geïnteresseerd in virtuele vormen.

De deadline voor het insturen van je voorstel is zondag 28 november 2021 (einde van de dag).

Voel je ook vrij om deze uitnodiging te delen met iedereen waarvan je denkt dat deze geïnteresseerd is! En neem gerust contact met ons op bij vragen via info@icafrotterdam.com.

We kijken ernaar uit jullie voorstellen te ontvangen.

 

Hartelijke groet,

Jasmina, Anamaria en Amy

 

ps. We zijn ook op zoek naar community arts organisaties, projecten en publicaties voor het ICAF online platform dat we aan het ontwikkelen zijn. Dus ben of ken je iemand die zou moeten worden opgenomen in onze virtuele ruimte? Stuur je tips door naar info@icafrotterdam.com

 


The sound of change 

De tijd die is verstreken sinds het laatste, geplande ICAF van 2020 heeft zijn sporen in de wereld achtergelaten. Voor sommigen van ons kwam de wereld tot stilstand en kregen we het gevoel dat we in een lagere versnelling terecht kwamen; een versnelling die ruimte bood voor pauze en reflectie van een overhaaste wereld van daarvoor. Maar voor vele anderen hier, en op andere plekken in de wereld leidde deze zelfde periode tot een toename van de al bestaande ellende, spanningen en onzekerheid. Op welke manier de pandemie de wereld zal veranderen zal de toekomst uitwijzen, maar dát we in een belangrijke verandering zitten, en dat het een langdurige impact zal hebben op de wereld en ons leven is onontkoombaar. In die zin vormt volgens Arundhati Roy de pandemie “een portaal, een poort tussen de ene wereld en de volgende”. Mensen die in de community arts sector werken, in uiteenlopende contexten, delen de overtuiging dat inclusieve, participatieve kunst een bijdrage kan leveren aan positieve transformatie in de wereld. Echter is deze transformatie allesbehalve lineair en voorspelbaar, maar eerder een kronkelige weg met vallen en opstaan, die we met z’n allen afleggen. De positieve veranderingen die community arts kan teweegbrengen komen in vele soorten en maten; van kleinschalig tot groot en van tastbaar en aanwijsbaar tot impliciet en gevoelsmatig. Ongeacht in welke vorm en hoe groot de transformatie is, laten goeie community arts projecten ons nadenken over wie we zijn en waar we staan; hoe we omgaan met de ander; hoe we ons verbinden met elkaar en deze wereld; hoe we kennis delen en bruggen bouwen, grenzen van het onmogelijk oprekken en graven naar lagen van ervaring en betekenis die verder rijken dan onze individuele ervaring. De wereldwijde community arts praktijk is onderdeel van de transformatie en verschuiving die de wereld de komende jaren zal ondergaan.   

 

Voor het komend ICAF zijn we met name benieuwd naar hoe deze veranderingen tot uiting komen via het medium geluid. Voor het ontvangen van geluid is de zender even belangrijk als de ontvanger en de luisteraar gelijk aan de spreker. Geluid is een communicatiemiddel, een manier om ons te laten horen, gehoord te worden, ons in elkaar in te leven. Geluid kan een lied zijn, een uiting van protest, zang of volledige stilte. Het kan opera, muziek, meditatie, klappen, percussie of symfonie zijn, of zelfs voetstappen, verkeer of een stem. Geluid is een middel om verbinding te maken en over grenzen heen te stappen. Om bruggen te bouwen of onrecht halt toe te roepen. Geluid biedt de mogelijkheid om te fluisteren of onze stemmen te verheffen. Onze verhalen te vertellen of juist door stilte ruimte te maken voor de genen die onvoldoende worden gehoord.  

Voor het ICAF 2023 ontvangen we daarom graag voorstellen van community arts projecten en organisaties/groepen/kunstenaars die met hun werk willen bijdragen aan positieve verandering in de wereld (hoe groot of klein ook), en die geluid inzetten als toegangspoort of middel tot deze creatieve reis.

 

ICAF 2023 aanmeldingsformulier:

https://docs.google.com/forms/d/1aXOlakIxqlonGhlk1o1aFKB89iNJ7InomtbZpSEB6FY/edit