Ga naar de inhoud
Samenkomen

Movisie

Film

Europa, Nederland, Utrecht

MOVISIE is het Nederlandse centrum voor sociale ontwikkeling. Hun missie is het bevorderen van de participatie en onafhankelijkheid van burgers. Dit doen zij door het ondersteunen en adviseren van beroepsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en overheidsinstellingen.

Zij willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen maximaal in hun kracht staan.

MOVISIE is betrokken, vraaggestuurd en resultaatgericht. Ze stemmen hun dienstverlening af op de noden in hun werkveld en willen dat hun resultaten waar mogelijk meetbaar zijn: hun bijdrage aan de samenleving inzichtelijk maken. Movisie houdt in hun werk rekening met de diversiteit van mensen om uitsluiting van bepaalde groepen te voorkomen.

MOVISIE is een non-profit organisatie en ongeveer 50% van haar budget komt van het ministerie van VWS. In 2009 initieerde MOVISIE het eerste Online Filmfestival ‘Kunst en Cultuur in je Buurt’. In 2011 werd de tweede editie van het festival georganiseerd in samenwerking met het ICAF.

Meer informatie

http://www.movisie.nl/english