Ga naar de inhoud

COAST

Theater

Europa

Het COAST-project verbindt vier Europese organisaties die elk gemeenschapstheater binnen hun eigen nationale context gebruiken als middel om sociale en artistieke ongelijkheden aan te pakken, een betere toegang tot theater en kunst mogelijk te maken en een platform te bieden voor de creatie en expressie van origineel theater dat een stem geeft aan de meest uitgesloten groepen binnen een Europese Gemeenschap.

COAST is een artistieke samenwerking die zal samenwerken met groepen sociaal uitgesloten en gemarginaliseerde mensen om de dynamiek van ‘het overschrijden van grenzen’ te verkennen, vooral die welke ontstaan als gevolg van migratie. Het project zal de creatieve energie verkennen en vieren die wordt gecreëerd op het raakvlak waar verschillende culturen contact maken, bijvoorbeeld aankomende culturen en de gastgemeenschap. Het overschrijden van landsgrenzen is echter slechts één aspect van het thema. Het COAST-project zal ook betrekking hebben op ‘grensovergangen’ tussen verschillende groepen mensen binnen een bepaalde samenleving; hoe onderhandelen we en overwinnen we de afstanden van begrip?

Vier gemeenschapstheaterorganisaties die in vier Europese landen werken, hebben vrijwilligers / deelnemers uit uitgesloten gemeenschappen ingeschakeld om nieuw origineel theater te creëren, gebaseerd op verhalen en ervaringen die voortkomen uit deze creatieve interacties. Deze producties werden opgevoerd in hun plaats en vervolgens gedeeld en gepresenteerd tussen organisaties. Verbindingen tussen partners werden verder ontwikkeld door middel van een reeks samenwerkingsverbanden, trainingsworkshops, uitwisseling en detachering van belangrijke artistieke medewerkers en vrijwilligers, en discussie en overleg tussen artistieke leiders van elke organisatie.

Deze verkenningen van filosofie, methodologie en praktijk leidden tot een nieuw niveau van begrip, zowel over de problemen waarmee migranten/ gastgemeenschappen in elk deelnemend land worden geconfronteerd, maar ook over de gevarieerde artistieke technieken en culturele benaderingen die kunnen worden gebruikt om de gemeenschapscohesie te bevorderen door middel van artistieke initiatieven.

Meer informatie

De vier belangrijkste partners zijn:

Acta community theatre (Bristol) Verenigd Koninkrijk

Rotterdam Wijktheater, Nederland

Artistic Association Grodzki Theatre Bielsko-Biala, Polen

Expeditie Metropolis Berlijn, Duitsland