Skip to content

De StraatStaat: DELANO

Film

Tijdens de lockdown heeft het Rotterdams Wijktheater drie korte films gemaakt: Delano, Rachelle en Virgill. In de films volg je het verhaal van een alleenstaande moeder en haar twee zoons. Iedere dag doen zij hun stinkende best om te overleven in moeilijke situaties. Elk deel geeft je daarbij het perspectief van één van de drie gezinsleden en laat jou als kijker achter met de vraag: wat zou jij doen als je in zijn / haar schoenen zou staan.

De films zijn gebaseerd op verhalen die jongeren, jongerenwerkers, buurtmoeders en docenten met het Rotterdams Wijktheater wilden delen. De rollen worden vertolkt door Rotterdammers die niet eerder voor de camera of op toneel hebben gestaan.

During the lockdown, the Rotterdam Wijktheater made three short films: Delano, Rachelle and Virgill. In the films you follow the story of a single mother and her two sons. Every day they do their utmost to survive in difficult situations. Each part gives you the perspective of one of the three family members and leaves you as a viewer with the question: what would you do if you were in his/her shoes.

The films are based on stories that young people, youth workers, neighborhood mothers and teachers wanted to share with the Rotterdam Wijktheater. The roles are played by Rotterdammers who have never been in front of the camera or on stage before.