Ga naar de inhoud
Fall: een film over armoede

Fall: een film over armoede

Encontro MEXE Associação Cultural

Fall is een korte film, geproduceerd door MEXE Associação Cultural (Portugal). De productie richt zich op de impact die de coronapandemie heeft gehad op de jongere en economisch kwetsbaardere gemeenschappen van Portugal. Bestaansonzekerheid, met name op het gebied van banen en huisvesting, waren voor deze groepen ook voor de pandemie al grote zorgen, maar zijn sindsdien alleen maar verergerd.

Fall vertelt het verhaal van twee mensen, die de ervaringen van duizenden Portugezen vertegenwoordigen. De film toont de groeiende armoede die helaas ook nog lang na de pandemie zal aanhouden. Deze productie is ontstaan in nauwe samenwerking met EAPN Portugal – European Anti Poverty Network – en zet het werk voort dat in 2020 is ontwikkeld met de Local Citizens Councils (CLC). Deze lokale burgerraden zijn organisaties die mensen bij elkaar brengen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren.

De film is op participatieve wijze gemaakt, volgens de methodiek van MEXE. Dat betekent dat het script samen met de gemeenschap die het vertegenwoordigt ontwikkeld is, en de gemeenschap gedurende het gehele proces, van productie tot post-productie zeggenschap had in de interpretatie en de evolutie van de film. Speciaal voor het ICAF zullen de makers na afloop van de filmvertoning in gesprek gaan met het publiek om zo een bredere discussie te faciliteren over hoe de pandemie problemen zoals armoede en kansenongelijkheid heeft verergerd.

Over

MEXE Associação Cultural (MEXE) is een non-profit cultuurorganisatie die in Portugal ontmoetingen organiseert en nationale en internationale programma’s ontwikkel. Daarmee creëren ze ruimte voor waardering en verspreiding van participatieve artistieke projecten die de grenzen tussen talen en gemeenschappen overbruggen en die werken op het vlak van creativiteit, openbare ruimte en burgerparticipatie.