spacer

ICAF 2020

FESTIVAL THEMA ‘VISIE’ 2020

Dit festival zal meer nog dan eerdere ICAF’s het perspectief van de bezoekers op elkaar, de ander, jezelf of de wereld onderzoeken. De projecten die op het festival te zien en te ervaren zijn dagen de bezoekers uit om uit hun bubbel te stappen of zich bewust te worden van blinde vlekken die iedereen heeft. Als het gaat om visie voor de toekomst biedt dit thema de mogelijkheid het publiek te laten dromen over hun ideale toekomst, of over wat ze vrezen dat voor hen in het verschiet ligt. Visie voor de toekomst is een goed startpunt voor een dialoog over de samenleving en de rol van participatieve kunst daarin.

Het wel of niet (kunnen) ‘zien’ is ook een belangrijk aspect van ons thema. Waarmee kunnen we nog meer kijken, als ons zicht ons wordt ontnomen? Een aantal projecten binnen het festival zullen met het publiek onze (on)afhankelijkheid van het zicht als zintuig op de proef stellen. In een wereld die zo visueel is ingesteld, is de vraag wat we missen als we niet kunnen zien, maar ook wat we missen juistomdat we kunnen zien. Hoe verhouden bijvoorbeeld discriminatie en uitsluiting zich tot hoe we kijken? En wat kunnen we eventueel leren van mensen die dit zintuig (of hun gehoor) niet of slechts beperkt kunnen inzetten? Daarnaast biedt het thema ‘visie’ ons de gelegenheid om tijdens ICAF-8 een speciaal accent te leggen op beeldende kunst in community art.


Tradities, esthetiek en actualiteit verschillen per wijk, regio, land en continent. Een community kunstenaar die met migrantenarbeiders in Beijing werkt, opereert in een volstrekt andere beeldtaal dan haar collega in Los Angeles. Dat verschil in perspectief en de transculturele inspanning die dat vraagt van de bezoeker aan ons internationale festival stellen we op ICAF-8 centraal. Wat gebeurt er met een community art werk of methodiek als deze uit zijn lokale context naar een podium en een internationaal publiek in Nederland wordt verplaatst?

Het jaar 2020 roept tenslotte associaties op met ‘20/20 vision’, een begrip uit de oogmeetkunde waarbij zicht voor dichtbij en veraf perfect met elkaar in balans zijn. Voor een close-up bieden we gelegenheid in workshopsessies, waar de sociaal-politieke essentie, de methodiek, of artistieke waarde van uiteenlopende community art-projecten nader onder de loep worden genomen, óf in voorstellingen, exposities, concerten en filmvertoningen. We bieden ook ruimte aan community art die in bepaalde delen van de wereld (bijv. Brazilië, Argentinië, China, Egypte, Israël/Palestina) onder politieke druk staat. Scherp nadenken over onze visie op community art is – ook in Europa - geen overbodige luxe in een wereld waarin de lokale, nationale en geopolitieke machtsverhoudingen snel verschuiven en daarmee de visie op de waarde van kunst en cultuur.

 

Nederlands: PROGRAMMA | BLOKKENSCHEMA 

 

ANNULERING ICAF 2020 VANWEGE CORONA
Op 13 maart 2020 hebben we het festival helaas moeten annuleren. Na door verschillende instellingen en landen aangekondigen reisverboden, heeft onze eigen regiering ook besloten evenementen met meer dan 100 mensen te verbieden tot 31 maart. We hebben twee jaar heel hard gewerkt aan het samenstellen van wat volgens ons een geweldig festival zou worden. Het enthousiasme waarmee vele van jullie zich hebben aangemeld, soms vele maanden van tevoren, geeft aan dat ook julie overtuigd waren van de rijkdom en het belang van dit evenement.

Elk van de kunstenaars die hun werk op ICAF zouden presenteren hebben eveneens veel liefde, creativiteit en inzet gestoken in hun voorbereidingen. Het enige wat we kunnen zeggen is dat we ons uiterste best zullen doen om niet al die positive energie te verspillen. De komende maanden willen we online (en indien mogelijk livestream) versies van sommige programmaonderdelen maken. Op die manier willen we een virtueel spotlicht laten schijnen op de prachtige projecten die zo ontzettend belangrijk zijn voor de existentiële, politieke, ecologische en sociaal-culturele uitdagingen waar we vandaag in de wereld voor staan, waar we ons ook mogen bevinden.