Skip to content

Verhalenkeuken 4, ‘MIJN LIED!’

Documentary

Verhalenkeuken; een project van het 5eKwartier in de Slachthuisbuurt, Haarlem. Bewoners vertellen verhalen, welke leiden tot bijzondere kunstuitingen. De keukentafel als plek voor ontmoeting, plek voor verhaal.

Story kitchen; a project of the 5th Quarter in the Slachthuisbuurt, Haarlem. Residents tell stories, which lead to special artistic expressions. The kitchen table as a place for meeting, a place for story.