Participatieve Video in Pakistan met Maati tv

Maker: Maati.tv

Maati TV is een interactieve video-website die als doel heeft een alternatief verhaal voor Pakistan mogelijk te maken waarin vrede, tolerantie en democratie centraal staan. Maati TV is een initiatief van het Interactive Resource Centre; een media-educatie organisatie in Lahore, Pakistan. Maati TV produceert videoverhalen, mini web series en vlogs, waarin naast vrede en democratie ook gender-gelijkheid en cultureel erfgoed aan de orde komen. Het platform werkt op twee niveaus. Allereerst toont het verhalen die in de mainstream media genegeerd worden en die mensen kunnen inspireren aan een vreedzaam Pakistan te werken waarin diversiteit gerespecteerd wordt. Op de tweede plaats is het een platform voor de kritische uitwisseling van ideeën. Individuen krijgen er de gelegenheid thema's aan te kaarten door er (video-) verhalen over in te sturen. Maati TV is gratis toegankelijk en een veilige, creatieve plek waar de bevolking van Pakistan het hedendaagse, dominante verhaal over hun land kan bijstellen door zelf actief bij te dragen aan een alternatief verhaal.


Sinds Pakistan in 1947 werd gesticht worstelt het al met democratie doordat er achtereenvolgende militaire dictaturen aan de macht waren, gepaard met golven van religieus extremisme. In zo'n atmosfeer is er slechts beperkt plaats voor gemarginaliseerde gemeenschappen en vooral voor vrouwen en minderheden.

Voor activisten en geëngageerde kunstenaars is de grootste uitdaging om tegenwicht te bieden aan extremistisch en intolerant gedachtengoed dat inmiddels diep geworteld is in de Pakistaanse bevolking.

 

In deze workshop geeft Risham Waseem een overzicht van de verschillende story-telling- en digitale mediatechnieken die Maati TV hanteert om een alternatief te creëren voor extremisme en onrecht. Een van de communicatietechnieken van Maati TV is door burgers gestuurde journalistiek, waarbij mobiele telefoons worden gebruikt. Verder is er ruimte voor discussie over hoe een collectief verhaal effect kan hebben bij het veranderen van een bepaalde mindset in de samenleving. Risham zal ook een praktische training verzorgen, waarbij technische aspecten van het werk van Maati TV aan de orde komen, evenals de filosofie die er achter schuilt.

 

Risham Waseem (1991) is documentairemaker en creatief directeur van Maati TV. Risham is tevens directeur van het Vasakh Film Festival, een internationaal documentairefestival dat als doel heeft het bewustzijn van mensenrechten te bevorderen onder Pakistaanse jongeren. Risham heeft ook ervaring met interactief en forum theater. Als actrice heeft ze meegedaan aan diverse educatieve toneelproducties over democratie, huiselijk geweld en extremisme.

 

 

donderdag 30 maart 15.30

terug