Kwetsbaarheid en veerkracht bij Freelance community art makers

Maker: Matt Jennings

In deze sessie zal ICAF gastcurator Matt Jennings een ‘veerkracht’ workshop verzorgen, waarbij hij makers uitnodigt om hun ervaringen te delen wat betreft hun werkcondities, hun rol als kunstenaar en de maatregelen die zij nemen om voor hun eigen welzijn en overleving te zorgen. Veel kunstenaars voelen zich aangetrokken tot community arts programma’s juist omdat deze het psychisch welzijn en de maatschappelijke veerkracht van deelnemers zouden versterken. Maar hoe zit dat met deze geëngageerde kunstenaars zelf?

Matt begint zijn workshop met een presentatie over dilemma’s, ontberingen en kansen waarmee community kunstenaars in Noord-Ierland en Schotland te maken hebben. Hij gaat daarbij in op de persoonlijke, professionele en artistieke maatregelen die zij nemen om hun eigen welzijn en artistieke integriteit te bewaken. Een mogelijkheid is om je als een groep, collectief of coöp te organiseren om zo de onzekere werkcondities te ondervangen (bijv. Precarias de Derivo uit Spanje, Fora de Eixo uit Brazilië, of de Precarious Workers’ Brigade uit het Verenigd Koninkrijk).

Samen met u onderzoekt Matt de mogelijkheden om bij beleidsmakers en politici te lobbyen voor maatregelen waarmee freelance kunstenaars ondersteund zouden kunnen worden, zoals ‘intermittents du spectacle’ in Frankrijk; ‘community cultural development workers’ in Australië; en het universele basisinkomen waarmee momenteel wordt geëxperimenteerd in Schotland, Canada, Finland en India. Deze maatregelen verschaffen niet alleen meer financiële en persoonlijke zekerheid aan kunstenaars, maar verminderen ook de kosten van cultuur- en welzijnssubsidies. Matt bespreekt ook andere mogelijkheden waarmee kunstenaars zichzelf in leven kunnen houden, zodat ze prioriteit aan hun kunstactiviteiten kunnen blijven geven. Tenslotte onderzoekt Matt stappen die kunstenaars ondernemen om hun psychische en fysieke gesteldheid te bevorderen en de stress van het werken onder precaire omstandigheden tegen te gaan. Praktische oefeningen uit de vechtsport, mindfulness yoga en tips over gezond eten maken deel uit van dit laatste onderdeel van de workshop.

Deze workshop is geschikt voor iedereen met ervaring als zzp-er (als kunstenaar of anderszins) of met belangstelling voor de kunsten en het kunstbeleid.

Dr. Matt Jennings is Docent Drama aan the School of Creative Arts & Technologies van de Universiteit van Ulster.
Hij is geboren en getogen in Sydney en heeft gewerkt als acteur, muzikant, schrijver, regisseur en workshopleider in Australië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Marokko en Frankrijk. Hij woont sinds 2001 in Noord-Ierland, waar hij zowel in professioneel als toegepast theater werkt. Zijn ervaring in het werken in buurten, met kinderen, jongeren, ouderen en met mensen met allerlei vormen van beperking vormen de basis van zijn research en wetenschappelijk onderwijs. In 2010 behaalde Matt zijn PhD met een proefschrift over de functie en impact van community drama in Noord- Ierland na het Goede Vrijdag Vredesakkoord van 1998.

donderdag 30 maart 10.00

terug