City Arts

Maker: City Arts

Op het ICAF laat City Arts (Nottingham, VK) u zien (en ervaren) hoe zij grote poppen gebruiken om mensen van allerlei achtergronden bij artistieke processen en evenementen in de openbare ruimte te betrekken. Veel van dit werk is gekoppeld aan de carnavalstraditie en de wens om daar ook ouderen en mensen met een beperking deelgenoot van te maken. Dat deed City Arts o.a. door deze mensen mee te laten werken aan het ontwerp en de constructie van drie reuzenvogels, en ze onderdelen van hun levensverhalen in de veren van de vleugels te laten verwerken. Deze vogels werden vervolgens door jonge vrijwilligers tijdens de parade gedragen en bewogen. City Arts keerde daarna met foto's en video's van de optocht terug naar de verzorgingstehuizen waar aan de vogels gewerkt werd. Bij andere gelegenheden bouwde City Arts parade-onderdelen op en rond scootmobiels.

 

City Arts heeft ook veel ervaring met het werken met poppen, die gebruikt worden voor artistieke interventies op straat. Voor de grote poppen is er een team van vijf mensen nodig om alle onderdelen te bewegen. Tijdens deze ICAF workshop wil City Arts met name de laatste praktijk onder de aandacht brengen. City Arts brengt voor dit doel twee bijzondere poppen, die ze tijdens de Olympische Spelen van Londen (2012) hebben ingezet, mee naar Rotterdam. Je ervaart hoe je als team van vijf moet samenwerken om deze reuzenpoppen letterlijk te animeren. Daarna ga je de straat op om te onderzoeken hoe dit in de openbare ruimte werkt en hoe het publiek erop reageert.

City Arts Nottingham ontwikkelt kunstprojecten die mensen bij elkaar brengen, die positieve veranderingen veroorzaken en die gemeenschappen sterker en gezonder maken. De organisatie is er van overtuigd dat cultuurparticipatie de levens van mensen verrijkt. Ze brengt deze visie al meer dan 40 jaar in de praktijk. Naast beeldende kunst en poppen, werkt City Arts met muziek, theater, dans en digitale kunst.

donderdag 30 maart 13.30

terug